Koncové ceny

Koncové ceny a jejich význam
Koncové ceny a jejich význam
Koncové ceny a jejich význam

 

Koncové ceny a jejich význam

Díky našim zkušenostem s zabezpečováním výroby pro naše obchodní partnery víme, že jedna z nejlepších cest pro všechny je, když zadavatel zakázky má jasně stanovenou koncovou „targetní (cílovou) „cenu za požadovaný výrobek. Buď si stanovil nákladovou cenu na základě projektu nebo má jistý rozpočet na tuto výrobu. My pak najdeme vhodného dodavatele výroby dílů, který bude respektovat cenu objednatele.

Přejít nahoru