Broušení materiálů

Zakázkové broušení materiálů pro výrobu dílů

 

Zakázkové broušení materíálů

Broušení je technologie obrábění, při níž se materiál ubírá tvrdým brusivem (práškem, kotoučem ap.) s množstvím nepravidelných a nahodile orientovaných břitů. Ruční broušení patří mezi nejstarší způsoby obrábění, strojové broušení se používá k obrábění kovů, keramiky, skla, ale také dřeva a umělých hmot. Brousit lze i ty nejtvrdší materiály a při strojovém broušení lze dosahovat vysoké přesnosti a velmi kvalitního povrchu.

Vaše magnetické a nemagnetické materiály budou na stole CNC brusky přebroušeny a propůjčí Vašim komponentům charakteristický křížový brus.

Broušení je vždy poslední, dokončovací operace, která následuje po obrábění. Brusným kotoučem (mnohobřitým nástrojem) odebíráme malé částečky materiálu a tím se snažíme dosáhnout požadovaného tvaru. Sledujeme parametry jako rovinnost a válcovitost. Broušením na kulato se také může dosáhnout přesných rozměrů a drsnosti povrchu Ra 1,6 až 0,2 μm.

Broušení na plocho

Broušení na plocho a broušení průměrů provádíme do třídy přesnosti IT5. Pro broušení na plocho disponujeme mnoha stroji. Materiály, které dokážeme brousit jsou různé kovové i nekovové materiály. Může se jednat o slinuté karbidy, cementované i kalené součásti.

Broušení na kulato

Broušení na kulato slouží k přesnému obrobení vnitřních i vnějších ploch. Typicky jsou válcovité, kuželovité, ale mohou mít i jiné tvary.

Výrobky, které umíme brousit na kulato, jsou:

  • výbrusy motorů
  • kruhové nože
  • náboje
  • razníky
  • hřídele
  • čepy
  • a další

Broušení a leštění nerezových materiálů

Dále Vám také nabízíme broušení a leštění nerezu – vysoce specializovanou službu, která významným způsobem zvyšuje užitnou a estetickou hodnotu nerezového materiálu nebo Vašeho výrobku.

Naši partneři se svým výrobním programem používají robotické, strojní a ruční broušení a leštění nerezových materiálů, výpalků, polotovarů, svařenců, výrobků, potrubních dílů a komponentů pro průmysl farmaceutický, potravinářský, chemický, vodárenský, letecký, automobilový, loďařský a nábytkářský. Široké uplatnění najde také v oboru stavebnictví, architektury, designu, umění, osvětlení, luxusních interiérech hotelů, lodí a jachet…

Zakázkové broušení materiélů na plocho
Zakázkové broušení materiélů na plocho
Zakázkové broušení materiélů na kulato
Zakázkové broušení materiélů na kulato
Zakázkové broušení materiélů
Přejít nahoru